Projekty zrealizowane

#KulturaMonki

Pragniemy poinformować, że Moniecki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Projekt o nazwie #KulturaMonki został wsparty kwotą 23 000 zł i jest finansowany w 100% ze środków NCK. W ramach w/w projektu powstanie gra miejska o tematyce dotyczącej kultury i historii Moniek w formie aplikacji internetowej. Ponadto zostanie stworzona nowa responsywna…

Read more

Grodzisko w Krzeczkowie

26 maja 2019 roku w miejscowości Krzeczkowo w gm. Mońki odbyła się impreza plenerowa promująca archeologiczny zabytek, jakim jest miejsce dawnego średniowiecznego grodziska – Pisarowa Góra. Organizatorem imprezy był Moniecki Ośrodek Kultury. Imprezę prowadził Tadeusz Skutnik -historyk. Otwarcia dokonał Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Sołtys wsi Marek Iwanicki. Głównym celem imprezy było wypromowanie nowego punktu na turystycznej mapie województwa, jakim…

Read more

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Moniecki Ośrodek Kultury kończy realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację Monieckiego Ośrodka Kultury”. Trwające od kwietnia bieżącego roku działania możliwe były dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz. Projekt Monieckiego Ośrodka Kultury realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu: Infrastruktura Domów Kultury. Głównym celem zadania było uzyskanie przygotowanej…

Read more

„Działalność kulturalno – społeczna w gminie Mońki na przestrzeni ostatnich lat”

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 27.10.2014 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Działalność kulturalno – społeczna w gminie Mońki na przestrzeni ostatnich lat”. Głównym celem projektu jest promocja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia. Materiał przedstawiony w folderze i na płycie DVD będzie miał…

Read more

„Święto Wsi – Przytulanka 37 lat później – powrót do korzeni”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2013 przystępuje do relizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategi rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Święto Wsi – Przytulanka 37 lat później – powrót do korzeni”. Głównym celem projektu jest promocja walorów monieckich wsi, kultywowanie miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej, aktywizacja społeczności wiejskiej obszaru gminy, a…

Read more

„Zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2013 przystępuje do realizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy”. Głównym celem projektu jest kultywowanie i promocja miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i aktywizacja społeczności obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Mońki. Projekt opiewa…

Read more

„Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej” – etap II

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 15 lutego br. przystępuje do realizacji założeń drugiego etapu Warsztatów Plastycznych pt. „ZASMAKUJ W ŚWIĄTECZNEJ TRADYCJI ZIEMI MONIECKIEJ”, które organizowane są z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Druga część warsztatów będzie o tematyce Świąt Wielkanocnych i związanymi z tym śmiętem tradycjami…

Read more

Zakup strojów ludowych dla zespołu Pogodna Jesień

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 13.01.2013 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategi rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Pogodna Jesień”. Głównym celem projektu jest kultywowanie i promocja miejscowych treadycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i aktywiazacja społeczności obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Mońki.…

Read more

Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej w MOK

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 13.01.2013 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Utworzenie i wyposażenie Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej w Monieckim Ośrodku Kultury”. Głównym celem projektu jest umożliwienie społeczności lokalnej zapoznania się z ofertą kulturalną poprzez stworzenie Centrum Animacji i…

Read more

„Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej” – etap I

Moniecki Ośrodek Kultury realizuje projekt pt. „Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej”. Brał on udział w konkursie wniosków, który ogłosiła Fundacja Biebrzańska i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity operacji wynosi 30 314 zł, zaś dofinansowanie 21 736 zł. Kierownikiem projektu jest Dyrektor MOK…

Read more