Projekty zrealizowane

#KulturaMonki

Pragniemy poinformować, że Moniecki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Projekt o nazwie #KulturaMonki został wsparty kwotą 23 000 zł i jest finansowany w 100% ze środków NCK.

Read more

Organizacja Wydarzenia Plenerowego Promującego Pisarową Górę

Moniecki Ośrodek Kultury pragnie poinformować, że pozyskał środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie  na organizację jedynej w swoim rodzaju imprezy plenerowej promującą archeologiczny zabytek, jakim jest miejsce dawnego średniowiecznego grodziska - Pisarowa Góra.

Read more

Wydanie albumu promującego długoletnie inicjatywy podejmowane przez Moniecki Ośrodek Kultury, służące promocji i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz aktywizacji społeczności lokalnych

Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał środki zewnętrzne  na projekt pn. Wydanie albumu promującego długoletnie inicjatywy podejmowane przez Moniecki Ośrodek Kultury, służące promocji i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Read more

„Kreatywnie w MOKu”

Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych przez MOK z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”. Głównym celem Programu Dom Kultury+ jest zwiększanie zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Read more

„Święto Wsi – Lewonie 2014”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2014 przystępuje do realizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013, dotyczącego operacji pn. „Święto Wsi - Lewonie 2014”.

Read more