Aktualnie realizowane projektu

2020/08/20

Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki”

Projekt został zgłoszony w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Całkowita wartość projektu to 105 162,50 zł zaś kwota dofinansowania to 81 162,50 zł.

2020/07/03

#KulturaMonki

Projekt o nazwie #KulturaMonki został wsparty kwotą 23 000 zł i jest finansowany w 100% ze środków NCK. W ramach w/w projektu powstanie gra miejska o tematyce dotyczącej kultury i historii Moniek w formie aplikacji internetowej. Ponadto zostanie stworzona nowa responsywna wersja strony internetowej Monieckiego Ośrodka Kultury.