POWIATOWY KONKURS NA CHOINKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Powiatowy konkurs na Choinkę Bożonarodzeniową jest formą zwrócenia uwagi na bogatą tradycję ludową plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, a zwłaszcza na ozdoby choinkowe i sposób ich eksponowania, pozyskanie ozdób choinkowych wykonanych zgodnie z ludową i miejscową tradycją z materiałów naturalnych na wystawę. Konkurs aktywizuje środowiska twórców ludowych z terenu powiatu monieckiego oraz daję szansę na wychowanie kontynuatorów w/w tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia.

Jury przyznając nagrody i wyróżnienia, bierze pod uwagę zastosowanie tworzyw naturalnych, kontynuację wzorów, wprowadzanie nowego wzornictwa z bibuły, słomy, papieru, ziaren, wydmuszek i innych naturalnych surowców.