Projects

Czarnobiały krzyż przydrożny.

POZNAJCIE DAWNE PIEŚNI

Ruszyła rekrutacja uczestników projektu „Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki”. Czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnych warsztatach śpiewaczych, które odbywać się będą  od 1 do 22 sierpnia 2021 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Chętni mogą się zgłaszać bezpośrednio do Monieckiego Ośrodka Kultury lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: edukacja@pmkl.pl lub mok@kulturamonki.pl telefonicznie (nr tel.: Moniecki Ośrodek Kultury – 86…

Read more
Miniaturka z regulaminem

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kulturamonki.pl Moniecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Monieckiego Ośrodka Kultury. Data publikacji strony internetowej: 2009-03-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03. Strona internetowa…

Read more
Miniaturka z regulaminem

Statut MOK

Załącznik do Uchwały Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2012 r. STATUT MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach, zwany dalej MOK jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.…

Read more
Miniaturka z regulaminem

RODO

Klauzula informacyjna ogólna powinna być zamieszczona na stronie MOK , tablicy ogłoszeń. W przypadku organizacji konkursów, warsztatów, w regulaminie konkursów bądź w regulaminie uczestnictwa w zajęciach. Klauzula informacyjna – ogólna Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z…

Read more

Warsztaty Interdyscyplinarne Letnie Puzzle Dookoła Świata

Z racji, że ubiegłoroczne Warsztaty pn. Letnie Puzzle cieszyły się wielkim powodzeniem pragniemy zakomunikować, że w tym roku również przez cale wakacje będą odbywały się warsztaty interdyscyplinarne.  Tegoroczne zajęcie będą obywały się pod hasłem "Dookoła Świata".

Read more

Rozpoczęcie Wakacji 2021

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na Oficjalne Rozpoczęcie Wakacji 2021. Impreza odbędzie się w formie festynu osiedlowego na placu zabaw przy Al. Niepodległości 6 o godz. 11.00.    

Read more
Miniaturka z regulaminem

Regulamin uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MOK

REGULAMIN Uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Moniecki Ośrodek Kultury Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964) oraz wytycznych Ministerstwa Kultury dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce Moniecki Ośrodek Kultury (dalej zwanego…

Read more
Plakat informacyjny Podlaskich Koncertów Organowych.

PODLASKIE ORGANY

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na cykl niedzielnych koncertów organowych w ramach projektu PODLASKIE ORGANY. Pierwszy koncert już w najbliższą niedzielę w Suwałkach. PODLASKIE ORGANY to wydarzenie o zasięgu lokalnym, polegające na promocji w niewielkich lokalnych społecznościach wybitnych dzieł muzyki organowej, które potrwa od 4.07 do 8.08.2021 r. w Białymstoku i na terenie woj. podlaskiego.  W koncertach uczestniczyć będą muzycy o…

Read more