Organizacja Wydarzenia Plenerowego Promującego Pisarową Górę

Moniecki Ośrodek Kultury pragnie poinformować, że pozyskał środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie  na organizację jedynej w swoim rodzaju imprezy plenerowej promującą archeologiczny zabytek, jakim jest miejsce dawnego średniowiecznego grodziska – Pisarowa Góra.

Impreza odbędzie się 26 maja 2019 roku w miejscowości Krzeczkowo w gm. Mońki. Uroczystości rozpoczną się od mszy św. w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach o godz. 12.00, która zostanie odprawiona w intencji mieszkańców wsi Krzeczkowo. Początek imprezy plenerowej planowany jest na godz. 13.30.

Głównym celem imprezy jest wypromowanie nowego punktu na turystycznej mapie województwa, jakim jest Pisarowa Góra w m. Krzeczkowo, miejsce dawnego grodziska datowanego na XIII w., posiadającego statut zabytku archeologicznego, obiektu niezwykle ciekawego, ale niestety mało lub w ogóle nieznanego nie tylko mieszkańcom regionu, ale nawet mieszkańcom gminy Mońki.

Na terenie imprezy rozstawiony zostanie kilka namiotów, członkowie grup rekonstrukcyjnych przedstawiać będą elementy życia codziennego za czasów średniowiecza, np.: gotowanie, ówczesne rzemiosło, elementy walki, pokazy broni białej, łucznictwa, pojedynki, formowanie szyku. Atrakcje te będą dostępne w formie pokazu dla widzów, a w części z nich widzowie będą mogli brać bezpośredni udział. Dla dzieci organizowane będą zabawy ruchowe nawiązujące tematyką do średniowiecza. Na zorganizowanych przez grupy rekonstrukcyjne stanowiskach, można będzie też posłuchać krótkich prelekcji dotyczących pokazywanego sprzętu i zwyczajów.

Głównym punktem programu będą pokazy wczesnośredniowiecznych bitew. Program wydarzenia wzbogacą występy zaproszonych zespołów muzyki dawnej.

Impreza dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt opiewa na kwotę 54 974,39 zł zaś dofinansowany został kwotą 34 980,00 zł.