Grodzisko w Krzeczkowie

26 maja 2019 roku w miejscowości Krzeczkowo w gm. Mońki odbyła się impreza plenerowa promująca archeologiczny zabytek, jakim jest miejsce dawnego średniowiecznego grodziska – Pisarowa Góra. Organizatorem imprezy był Moniecki Ośrodek Kultury. Imprezę prowadził Tadeusz Skutnik -historyk. Otwarcia dokonał Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Sołtys wsi Marek Iwanicki.

Głównym celem imprezy było wypromowanie nowego punktu na turystycznej mapie województwa, jakim jest Pisarowa Góra w m. Krzeczkowo, miejsce dawnego grodziska datowanego na XIII w., posiadającego statut zabytku archeologicznego, obiektu niezwykle ciekawego, ale niestety mało lub w ogóle nieznanego nie tylko mieszkańcom regionu, ale nawet mieszkańcom gminy Mońki.

Na terenie imprezy rozstawione zostały namioty, w których członkowie grup rekonstrukcyjnych przedstawiali elementy życia codziennego z czasów średniowiecza, np.: gotowanie, ówczesne rzemiosło, elementy walki, pokazy broni białej, łucznictwa, pojedynki, formowanie szyku. Na zorganizowanych przez grupy rekonstrukcyjne stanowiskach, można było też posłuchać krótkich prelekcji dotyczących pokazywanego sprzętu i zwyczajów.

Głównym punktem programu były pokazy wczesnośredniowiecznych bitew oraz turniej wojów.

Program wydarzenia wzbogaciły występy zaproszonych zespołów muzyki dawnej. Rozpoczęło się od koncertu zespołu Favorito i występ zespołu Trombastic. Imprezę zakończył koncert gwiazdy: zespół Alta – lubelskiej kapeli zamkowej

Impreza dofinansowana była z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.