Projekty zrealizowane

„Zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2013 przystępuje do realizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju objętego PROW 2007 - 2013, dotyczącego operacji pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy”.

Read more

Zakup strojów ludowych dla zespołu Pogodna Jesień

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 13.01.2013 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013, dotyczącego operacji pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Pogodna Jesień”.

Read more

Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej w MOK

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 13.01.2013 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Utworzenie i wyposażenie Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej w Monieckim Ośrodku Kultury”. Głównym celem projektu jest umożliwienie społeczności lokalnej zapoznania się z ofertą kulturalną poprzez stworzenie Centrum Animacji i…

Read more

„Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej” – etap I

Moniecki Ośrodek Kultury realizuje projekt pt. „Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej”. Brał on udział w konkursie wniosków, który ogłosiła Fundacja Biebrzańska i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Read more

„Promocja wsi gminy Mońki: wydanie publikacji „Szlakiem monieckich wsi””

Monieckiego Ośrodka Kultury pozyskał środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na realizację projektu pn. „Promocja wsi gminy Mońki - wydanie publikacji „Szlakiem monieckich wsi””. Głównym celem jest projektu jest promocja walorów monieckich wsi a także zachowanie i promocja ich lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

Read more

V Święto Wsi – Turniej Wsi

Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na przeprowadzenie w dniu 16.09.2012 r. we wsi Krzeczkowo kolejnej edycji plenerowej imprezy „Święto Wsi -Turniej wsi monieckich”.

Read more