ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W każdy wtorek od godz. 14:00  do 19.00 dzieci (od lat 7) i młodzież mają możliwość poznawania sztuki i rozwijanie swoich pasji plastycznych pod kierunkiem instruktora ds. Plastyki Katarzyny Gutowskiej. 

Cele zajęć:

 • Rozbudowanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • Poszerzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań artystycznych,
 • Kreatywne myślenie i tworzenie “mini” dzieł.
 • Poznanie wielu technik plastycznych (malarskich i rzeźbiarskich),
 • Uwrażliwienie na kulturę ludową Podlasia,
 • Pielęgnacja tradycji ludowych oraz wychowanie kolejnych kontynuatorów,

Chcąc uwrażliwić dzieci na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy je najpierw przygotować i ukierunkować artystycznie. Zajęcia plastyczne doskonale wpływają na kształtowanie osobowości i postawy twórczej. Daje one dziecku możliwość eksponowania w działaniach artystycznych. Rozwijając wyobraźnię i pomysłowość kreujemy samodzielne, twórcze realizacje.

Osiągnięcia konkursowe, udział w wystawach dowartościowują młodych ludzi i mobilizuje do twórczego działania.

ZAJĘCIA:

 • wtorek:
  gr I – 14.00 -15.30
  gr. II – 16.00 -17.30
  gr. III – 17.30 -19.00

Sala Kameralna MOK