ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W każdy wtorek od godz. 16:00 dzieci (od lat 7) i młodzież mają możliwość poznawania sztuki i rozwijanie swoich pasji plastycznych pod kierunkiem instruktora ds. Plastyki Katarzyny Gutowskiej. 

Z powodu ograniczeń liczby uczestników na zajęciach w okresie trwania pandemii w kraju powstały dwie grupy 6-cio osobowe w wieku 7 – 12 lat.

Cele zajęć:

  • Rozbudowanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
  • Poszerzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań artystycznych,
  • Kreatywne myślenie i tworzenie “mini” dzieł.
  • Poznanie wielu technik plastycznych (malarskich i rzeźbiarskich),
  • Uwrażliwienie na kulturę ludową Podlasia,
  • Pielęgnacja tradycji ludowych oraz wychowanie kolejnych kontynuatorów,

Chcąc uwrażliwić dzieci na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy je najpierw przygotować i ukierunkować artystycznie. Zajęcia plastyczne doskonale wpływają na kształtowanie osobowości i postawy twórczej. Daje one dziecku możliwość eksponowania w działaniach artystycznych. Rozwijając wyobraźnię i pomysłowość kreujemy samodzielne, twórcze realizacje.

Osiągnięcia konkursowe, udział w wystawach dowartościowują młodych ludzi i mobilizuje do twórczego działania.

ZAJĘCIA:

  • wtorek godz. 14:00 – 16.00

Sala Kameralna MOK