„Święto Wsi – Przytulanka 37 lat później – powrót do korzeni”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2013 przystępuje do realizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Święto Wsi – Przytulanka 37 lat później – powrót do korzeni”.

Głównym celem projektu jest promocja walorów monieckich wsi, kultywowanie miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej, aktywizacja społeczności wiejskiej obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru gminy poprzez organizację wydarzenia pn. “Święto Wsi”.

Projekt opiewa na kwotę 27 322,48 zł zaś dofinansowany został kwotą 19 580,80 zł.