Aktualności

Projekty

Wieści Monieckie

Moniecki Ośrodek Kultury

Moniecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją propagującą kulturę, której zadaniem jest animowanie kultury oraz działań o charakterze kulturalno – rozrywkowych na terenie całego powiatu monieckiego.

Działania, które przeprowadza MOK nie zamykają się jedynie na kulturalno – oświatowych ale również w postaci licznych propozycji artystycznych i rekreacyjnych typu wystawy, wernisaże, itp. Oferta Monieckiego Ośrodka Kultury jest bardzo zróżnicowana, zaczyna się od folkloru po nowoczesne tańce HipHop i breakdance, jak również przez grę w młodzieżowym kółku teatralnym czy naukę śpiewu i możliwość prezentowania swoich umiejętności na różnego rodzaju konkursach czy przeglądach.
Moniecki Ośrodek Kultury organizuje imprezy cykliczne o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym, na które zgłaszają się uczestnicy całej Polski i województwa podlaskiego.

44

LAT DZIAŁALNOŚCI MOK

Polecamy również

Bądźmy w kontakcie

email: mok@kulturamonki.pl
tel/fax (085) 716-24-64

ul. Białostocka 25
19-100 MOŃKI

www.kulturamonki.pl