ŚPIEWACZE

Zdjęcie grupowe zespołu śpiewaczego Wrzosy.

WRZOSY

Zespół ludowy „WRZOSY” został założony wiosną w 2004 r. Działa przy Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach. Kierownikiem zespołu jest Eulalia Sebunia. Dziś zespół liczy 12 osób. W okresie 16 lat istnienia zmieniał się wielokrotnie skład zespołu, są jednak osoby, które uczestniczą w nim od samego początku po dzień dzisiejszy. Członkowie zespołu wyszukują stare piosenki, przyśpiewki, zwyczaje wiejskie, które później prezentują na przeróżnych przeglądach, czy…

Read more

POGODNA JESIEŃ

Powstał na początku 1997 roku pod kierownictwem Jadwigi Kobeszko, ówczesnej przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów. Przez pierwsze 9 miesięcy zespół ćwiczył pod czujnym okiem Pana Jerzego Tomzika pedagoga, muzyka, animatora kultury muzycznej i instruktora muzycznego. W okresie 14 lat istnienia zmieniał się wielokrotnie skład zespołu, są jednak Panie, które z uporem trwają w nim od samego początku po dzień dzisiejszy.…

Read more