Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki

Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie pragnie poinformować, że udało się pozyskać dofinansowanie na projekt pt. “Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki”. Projekt został zgłoszony w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Głównym celem powstania Klubu Seniora będzie zwiększanie dostępu do usług społecznych poprzez wzrost aktywności i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby powyżej 50 roku życia). W klubie prowadzone będą zajęcia wzmacniające aktywność, wspierające wzrost kompetencji społecznych i komputerowych. W projekcie zaplanowano również wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

Całkowita wartość projektu to 105 162,50 zł zaś kwota dofinansowania to 81 162,50 zł.

Logówki unijne z projektu Klub Seniora