Informujemy, iż w Monieckim Ośrodku Kultury wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD). Zgodnie art. 37 ust. 7 RODO oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych publikujemy dane kontaktowe IOD. Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z IOD w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MOK.

Funkcję IOD pełni Małgorzata Kuc-Wiśniewska

Dane do kontaktu: iod@kulturamonki.pl