Zajęcia

Zajęcia organizowane przez Moniecki Ośrodek Kultury dla mieszkańców powiatu monieckiego w różnej grupie wiekowej.