Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Monieckiego Ośrodka Kultury

Moniecki Ośrodek Kultury kończy realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację Monieckiego Ośrodka Kultury”. Trwające od kwietnia bieżącego roku działania możliwe były dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz. Projekt Monieckiego Ośrodka Kultury realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu: Infrastruktura Domów Kultury.

Głównym celem zadania było uzyskanie przygotowanej przez profesjonalnego wykonawcę, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej modernizację wnętrz budynku Monieckiego Ośrodka Kultury. Planowany w przyszłości remont i modernizacja będzie obejmować adaptację pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek na potrzeby realizacji zadań animacji i edukacji kulturalnej, a także dostosowaniem Ośrodka, tak by zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Efektem przeprowadzonych prac (m.in.: inwentaryzacji budynku i pomieszczeń, ich obmiarów) jest fachowe, kompleksowe opracowanie, na które składa się szereg projektów wykonawczych wraz z ich kosztorysami, dzięki czemu możliwa będzie w niedalekiej przyszłości ocena realnych możliwości inwestycyjnych Monieckiego Ośrodka Kultury. Przygotowana dokumentacja będzie doskonałym narzędziem decyzyjnym i pomocniczym w wyborze kolejności wykonywania prac, a jednocześnie pierwszym krokiem do rozpoczęcia starań o pozyskanie na ten cel środków finansowych – dzięki opartym o aktualny poziom cen opracowanym kosztorysom.

Całkowity koszt projektu to 27 000,00 zł zaś kwota dofinansowania to 20 000,00 zł.