POGODNA JESIEŃ

Powstał na początku 1997 roku pod kierownictwem Jadwigi Kobeszko, ówczesnej przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów.

Przez pierwsze 9 miesięcy zespół ćwiczył pod czujnym okiem Pana Jerzego Tomzika pedagoga, muzyka, animatora kultury muzycznej i instruktora muzycznego.

W okresie 14 lat istnienia zmieniał się wielokrotnie skład zespołu, są jednak Panie, które z uporem trwają w nim od samego początku po dzień dzisiejszy.

Zmieniło się też kierownictwo. Pani Jadwiga Kobeszko sprawowała swoją funkcję do 2002 roku, po niej pieczę nad zespołem przejęła Pani Eufemia Gasławska. Od lutego 2010 do maja 2011 roku zespołem kierowała Pani Ala kruk. Obecnie zaś robi to z powodzeniem Pani Halina Waszkiewicz.

Od 2002 roku zespół działa pod patronatem Monieckiego Ośrodka Kultury w Mońkach.

Członkowie zespołu z wielką pasją i zaangażowaniem zbierają stare piosenki, przyśpiewki, zwyczaje wiejskie, a potem wykorzystują je w prezentowanym przez siebie utworach.

W bogatym repertuarze zespołu można znaleźć pieśni patriotyczne, ludowe, dożynkowe, weselne, biesiadne, kolędy i pastorałki oraz wiele innych – własnych tworzonych na potrzeby okoliczności występów.

Zespół corocznie występuje podczas plenerowych festynów i dożynek na terenie całego powiatu monieckiego.

Uświetnia też swoimi występami wszelkie święta i rocznice patriotyczne – Dzień Wojska Polskiego, 3 Maja, Święto Niepodległości.

Jego występy są stałym punktem programu podczas Dni Moniek, Święta Wsi czy Biebrzańskich Targów Twórczości Regionalnej.

Z przedstawieniem Obrzędu Wesela Wiejskiego zespół uczestniczył w wielu Przeglądach odnosząc sukcesy i zachwycając widów. W 2008 roku występował w Bydgoszczy na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Ruchu Seniorów. Warte podkreślenia jest coroczne uczestnictwo zespołu w Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Knyszynie oraz Regionalnym Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce.

Na oddzielną uwagę zasługuje zaś udział zespołu od wielu lat w Międzynarodowych Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie. Podczas, których wraz z innymi zespołami bierze udział w ulicznym kolędowaniu i organizowanych widowiskach.

Swoimi występami i śpiewem zespół umila spotkania z okazji Dnia Babci, Święta Matki, świętowania Złotych Godów.

Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym społeczności umacniając poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców, podtrzymuje też tradycję i obrzędy ludowe poprzez udział w procesjach kościelnych na Boże Ciało, Odpusty, Wielkanoc w strojach ludowych. Dla członków zespołu nie tylko śpiew jest ważny, biorąc udział w próbach mają możliwość spotkania, powspominania, porozmawiania o własnych problemach. Zespół to też sposób na Jesień życia jego członków.