„Kreatywnie w MOKu”

W Monieckim Ośrodku Kultury piątkowe popołudnie minęło bardzo pracowicie. Dyrektor Dariusz Gwiazda i instruktorzy spotkali się ze Zbigniewem Mieruńskim – animatorem z Narodowego Centrum Kultury. Tym spotkaniem oficjalnie rozpoczęto realizację projektu pn.: „Kreatywnie w MOKu”.

Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych przez MOK z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”. Głównym celem Programu Dom Kultury+ jest zwiększanie zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Projekt będzie trwał od końca lutego do listopada bieżącego roku. W pierwszej fazie projektu planowane są ankiety skierowane do mieszkańców oraz spotkania z grupami mieszkańców gminy, na które będziemy wkrótce zapraszać.

„Spotkania „w terenie” i w siedzibie Ośrodka, bezpośredni kontakt z ludźmi, mogą być iskrą do większego zaangażowania mieszkańców w wydarzenia lokalne”- mówi dyrektor MOK Dariusz Gwiazda. „Chcielibyśmy by poprzez te zaangażowanie, udało się wzmocnić emocjonalny związek mieszkańców z ich miastem, gminą, kulturą „małej ojczyzny”, a także przyczynić się do większej integracji lokalnej społeczności.” Efektem spotkań, rozmów i przeprowadzonych badań ankietowych będzie stworzenie „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mońki”.

W drugiej części projektu, ogłoszony zostanie Konkurs inicjatyw lokalnych z zakresu kultury. Ma to zachęcić moniecczan do współtworzenia kultury w najmniejszym, ale najbliższym im wymiarze: lokalnym. Od trzech do siedmiu najlepiej ocenionych pomysłów mieszkańców, będzie zrealizowane przy wsparciu MOK w drugiej połowie tego roku. Do rozdania będzie łącznie ponad 20 000 zł na inicjatywy kulturalne!

„Chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi do dialogu z mieszkańcami i otwarci na ich własne propozycje” – podkreśla Dariusz Gwiazda. „Chcemy by nasz Ośrodek przestał być tylko miejscem ze sztywnym grafikiem z góry określonych zajęć, a stał się platformą wymiany pomysłów, przestrzenią, w której mieszkańcy przy naszej pomocy mogliby materializować swoje twórcze pasje”.

Więcej informacji już wkrótce na stronie Monieckiego Ośrodka Kultury, a także na portalu e-Mońki, który jest partnerem medialnym MOK w projekcie.

Okres trwania projektu: luty – listopad 2017

Łączna kwota dofinansowania: 22 000 zł, całkowity koszt projektu to: 23 165,24 zł