Wydanie albumu promującego długoletnie inicjatywy podejmowane przez Moniecki Ośrodek Kultury, służące promocji i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz aktywizacji społeczności lokalnych

Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał środki zewnętrzne  na projekt pn. Wydanie albumu promującego długoletnie inicjatywy podejmowane przez Moniecki Ośrodek Kultury, służące promocji i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz aktywizacji społeczności lokalnych, realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest realizacja inicjatywy promującej lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i produkty lokalne (rozumiane jako wydarzenia kulturalne) upowszechniające lokalne dziedzictwo obszaru LGD – Fundusz Biebrzański poprzez wydanie albumu opisującego wieloletnie inicjatywy kulturalne Monieckiego Ośrodka Kultury.

Planowany do wydania album opisywać będzie prowadzone od wielu lat inicjatywy Monieckiego Ośrodka Kultury, bazujące na lokalnych tradycjach, w szczególności: długoletnią tradycję organizowanych corocznie: Święta Wsi Turnieju wsi monieckich oraz przeglądów: Zdobnictwa Obrzędowego cyklu wiosennego Świąt Wielkanocnych i konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy. Wspomniane wydarzenia promują lokalne tradycje związane z działaniami aktywizującymi społeczności terenów wiejskich gminy Mońki (Święto Wsi), a także promują lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, rozumiane tu jako kultywowanie tradycji wykonywania typowych dla Podlasia ozdób związanych ze Świętami (Wielkanoc, Boże Narodzenie), jednocześnie służąc aktywizacji środowiska twórców ludowych oraz amatorów i wychowywaniu kontynuatorów zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób (pisanek, pająków, stroików, ozdób choinkowych).

Projekt opiewa na kwotę 18 444,70 zł zaś dofinansowany został kwotą 17 444,00 zł.