#KulturaMonki

Pragniemy poinformować, że Moniecki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Projekt o nazwie #KulturaMonki został wsparty kwotą 23 000 zł i jest finansowany w 100% ze środków NCK. W ramach w/w projektu powstanie gra miejska o tematyce dotyczącej kultury i historii Moniek w formie aplikacji internetowej. Ponadto zostanie stworzona nowa responsywna wersja strony internetowej Monieckiego Ośrodka Kultury.

Tematyka gry ma nawiązywać do historii i kultury miasta Mońki, zawierać elementy dotyczące ważnych wydarzeń z przeszłości, opisywać ważne z punktu rozwoju lokalnego osoby, miejsca, ze
szczególnym uwzględnieniem roli lokalnej kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, dawnych i obecnych imprez. Proponowana gra w formie aplikacji ma być dla odbiorców formą rozrywki, budzić pozytywne skojarzenia. Jako nowa, innowacyjna forma komunikacji, chcemy aby angażowała mieszkańców niezależnie od wieku i wywoływała autentyczne emocje.

Nowa wersja strony internetowej ma zapewnić sprawne działanie na wszystkich urządzeniach mobilnych tj. smartfony, tablety, laptopy etc. W dobie, gdy jeden użytkownik korzysta z wielu urządzeń do przeglądania Internetu, pragniemy aby nasza strona dostosowywała się automatycznie do wymogów każdego z tych urządzeń.

Realizacja tych działań pozwoli nam na zwiększenie w lokalnym życiu społecznym obecności kultury, która w dobie panującej epidemii została poważnie ograniczona. Przy pomocy stworzonych narzędzi on-line możliwe będzie przywrócenie roli MOK w sferze kultury w jej pełnym, choć zdalnym wymiarze. Powstałe e-narzędzia pozwolą na rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom korzystanie z zasobów kultury w sieci. Tematyka gry miejskiej w formie aplikacji pozwoli na upowszechnianie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Rezultatem projektu będzie wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta i gminy. Jednocześnie efektem realizacji zadania będzie rozwój kompetencji cyfrowych odbiorców aplikacji i nowej strony www.