Okaż kulturę i chroń naturę – Eko Ferie w MOK

Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na organizację ferii zimowych 2016. Proponowana oferta w ramach Eko-Ferii ma wspierać popularyzację wiedzy w zakresie ochrony środowiska, spowodować wzrost świadomości ekologicznej uczestników zajęć, pomóc w kształtowaniu postaw upowszechniających ideę zrównoważonego rozwoju. Ponieważ skuteczna edukacja ekologiczna wymaga doboru odpowiednich działań, dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, zamierzamy kierować się zasadą „nauki poprzez zabawę”.

Planowane formy zajęć mają mieć charakter edukacji pozaformalnej, warsztatów aktywizujących uczestników do pracy indywidualnej, jak i w grupie, wykorzystane będą aktywne formy i metody przekazywania wiedzy: od warsztatów plastycznych, przez konkursy, po zajęcia z elementami burzy mózgów i dramy (warsztaty teatralne).

Atrakcyjność oferty będzie zwiększona dzięki zaplanowanym wyjściom w teren. Wycieczki i wizyty w miejscach związanych z ochroną środowiska mają stworzyć okazję do obserwacji kierunkowej” stosowanych w praktyce rozwiązań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, co zwiększy wymiar praktyczny zajęć.

Całkowity koszt projektu 5 250,00 zł zaś dofinansowano kwotą 3 150,00 zł