„Święto Wsi – Lewonie 2014”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2014 przystępuje do realizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Święto Wsi – Lewonie 2014”.

Głównym celem projektu jest promocja walorów monieckich wsi, kultywowanie miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej, aktywizacja społeczności wiejskiej obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru gminy poprzez organizację wydarzenia pn. “Święto Wsi”.

Projekt opiewa na kwotę 29 806,78 zł zaś dofinansowany został kwotą 23 844,80 zł.