Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej

Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej

Moniecki Ośrodek Kultury inspiruje plastyków amatorów i twórców ludowych powiatu monieckiego, promuje ich twórczość, a także rozwija zainteresowania ich rękodziełem wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa poprzez organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych, wernisaży, pokazów, prezentacji.

Umożliwia twórcom udział w konkursach i przeglądach, jak również w targach sztuki np. Targi Gmin Podlasia w Warszawie, Urodziny Województwa Podlaskiego w Nowogrodzie, udział w Targach Wytwórczości i Sztuki Ludowej organizowany przez Biebrzański Park Narodowy w Osowcu i Trzciannem, Wojewódzkie Dożynki, Targi organizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, PIK w Białymstoku, MOK i inne placówki kulturalne.

Jest on formą popierania i rozwijania twórczości plastycznej amatorów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego. Jednocześnie jest on konfrontacją postaw, osiągnięć  i  twórczych ambicji tych wszystkich, których pasjonuje sztuka Prezentuje ich dorobek artystyczny.  Pobudza aktywność twórczą wśród amatorów, twórców ludowych, instruktorów, nauczycieli plastyki.

Przegląd zazwyczaj ilustruje wielka różnorodność wrażliwości, zainteresowań i umiejętności. Widzimy rozwój postaw twórczych osób znanych już w środowisku, a także swoją twórczość prezentowały  osoby nowe, których prace w znaczący sposób wzbogaciły naszą ekspozycję. Nasi twórcy mogą umacniać się we własnych przekonaniach lub otworzyć się na coś innego. Jedni są konsekwentni w swoim stylu twórczości, inni zaś poszukują czegoś nowego, ciekawszego.

Podczas przeglądu oceniamy poziom artystyczny przedstawionych prac, autentyczność wypowiedzi i rozwój osobowości twórczych.

Prace pokonkursowe eksponowane są w sali kameralnej MOK.

Kontynuacją eliminacji powiatowych jest Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Białymstoku, gdzie twórcy uzyskują liczne nagrody i wyróżnienia.

Podsumowanie przeglądu, wręczenie nagród i uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w Monieckim Ośrodku Kultury

dnia 18 listopada (piątek) 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

 

Prace i kartę zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do

dnia 9 listopada 2022 roku do godziny 16:00 do Monieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Białostockiej 25, tel. 85 716 24 64 

kontakt – Katarzyna Gutowska

Katarzyna Gutowska
instr. ds. plastyki 


Kontakt:
e-mail: gutowska.k@kulturamonki.pl
tel. 85 716 24 64