WRZOSY

Zespół śpiewaczy „WRZOSY” został założony w 2006r. Dziś zespół liczy 9 osób. Zespół posiada w swoim repertuarze wiele piosenek. Wykonuje różne pieśni takie jak: kolędy i pastorałki, wielkopostne, patriotyczne, okolicznościowe, rozrywkowe itp. Chce ocalić od zapomnienia stare piosenki ziemi monieckiej i nie tylko.

Zespół występował na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych, a także wielokrotnie na terenie całego województwa podlaskiego.

Bierze udział w przeglądach powiatowych i wojewódzkich pieśni kolędniczych i pastorałek, wielkopostnych, w spotkaniach wiosennego kolędowania z „Konopielką”, folklorystycznych.

Występuje na różnych festynach organizowanych przez miasto Mońki i powiat moniecki.

Jest otwarty na współpracę z zespołami o podobnym charakterze, działających na terenie powiatu monieckiego.