WRZOSY

Zespół ludowy „WRZOSY” został założony wiosną w 2004 r. Działa przy Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach. Kierownikiem zespołu jest Eulalia Sebunia. Dziś zespół liczy 12 osób. W okresie 16 lat istnienia zmieniał się wielokrotnie skład zespołu, są jednak osoby, które uczestniczą w nim od samego początku po dzień dzisiejszy. Członkowie zespołu wyszukują stare piosenki, przyśpiewki, zwyczaje wiejskie, które później prezentują na przeróżnych przeglądach, czy spotkaniach z tradycją ludową. Posiada w swoim repertuarze wiele piosenek. Wykonuje różne pieśni takie jak: ludowe i folklorystyczne, kolędy i pastorałki, wielkopostne, konopielki, patriotyczne, weselne, biesiadne, okolicznościowe, itp. chce ocalić od zapomnienia stare piosenki Ziemi Monieckiej i Podlasia.

Zespół występował i występuje na wielu festynach oraz uroczystościach gminnych i powiatowych, a także wielokrotnie na terenie całego województwa podlaskiego np.:

 1. Święto Ziemniaka.
 2. Święto Wsi.
 3. Dni Moniek.
 4. Podlaska Oktawa Kultur.
 5. Uroczystości przy pomnikach pamięci narodowej.
 6. Uroczystości „Złote Gody”.
 7. Dzień Babci i Dziadka.
 8. Dzień Matki.
 9. Niedziela Palmowa.
 10. Dożynki.
 11. W Warsztatach Plastycznych p.n. Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej z widowiskiem obrzędowym związanym ze Świętami Bożego Narodzenia.
 12. Parada Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Łomży.

Zespół był i jest zapraszany na uświetnianie wielu spotkań organizowanych przez różne organizacje np.:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 2. Polski Związek Niewidomych.
 3. Na wigilię dla samotnych organizowaną przez MOPS Mońki
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe (występy w Mońkach, w Białymstoku i w Warszawie).
 5. Biebrzański Park Narodowy (Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej, Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” w BPN).
 6. Sołtys i mieszkańcy wsi Czechowizna na Święto Plonów.

Każdego roku od początku działalności zespół „WRZOSY” bierze udział we wszystkich przeglądach powiatowych i wojewódzkich, otrzymując dyplomy i nagrody:

 1. Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych.
 2. Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego.
 3. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.
 4. Powiatowy Przegląd Kolędniczy Teatrów Wiejskich i Obrzędowych.
 5. Powiatowy Przegląd Pieśni Wielkopostnej w Tradycji Ludowej.
 6. Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z „Konopielką”.
 7. Powiatowe Prezentacje Tradycji Ludowej „ W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”.
 8. Regionalne Festiwale Pieśni Maryjnej.
 9. Przeglądy Zespołów Folklorystycznych w Białostockim Muzeum Wsi.
 10. Seniorady organizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na terenie Podlasia.

Wspólnie z zaprzyjaźnionymi zespołami ludowymi brał udział w przedstawieniach ukazujących dawne obyczaje ludowe naszego regionu. Takie obyczaje jak:

 1. „Chodzenie z królewną” (w Stoczku Łukowskim, w Białostockim Muzeum Wsi, w Knyszynie, w Zajkach.
 2. Obrzęd żniwny (Białostockie Muzeum Wsi).
 3. „Wesele wiejskie” (w Hajnówce).
 4. „Półpoście” (w Knyszynie i w Łomży).
 5. Darcie pierza ( w Mońkach, w Knyszynie, w Łomży, w Stoczku Łukowskim).

W dniach 4 i 5 sierpnia 2012 r. jako reprezentacja Podlasia wraz z innymi zespołami i twórcami ludowymi, zespół gościł ze swoimi występami na spotkaniu z „CEPELIĄ” na ul. Chmielnej w Warszawie.

Zespół „WRZOSY” odnosił sukcesy jak niżej:

 1. 17 lutego 2012r. zespół WRZOSY z Moniek zajął II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży w odtworzonym obyczaju „PÓŁPOŚCIE”. 3 tygodnie wcześniej został laureatem Powiatowego Przeglądu w Knyszynie.
 2. 29 kwietnia zespół WRZOSY z Moniek został laureatem Rejonowego Przeglądu Zespołów Artystycznych ARS-2012 w Goniądzu i występował na Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów “ARS 2012” w Białymstoku.
 3. 10 czerwca 2012r. na XXXVI Przeglądzie Wojewódzkim “W Poszukiwaniui Przekazywaniu Folkloru”, który odbył się w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka uczestniczyło 47 wykonawców w tym 8 solistów. Zespół WRZOSY z Moniek wraz z solistką Eulalią Sebunia zajęli II miejsce. Zespół i solistka tydzień wcześniej byli laureatami Powiatowego Przeglądu w Krypnie.
 4. Ponadto dnia 16 sierpnia 2012r. w Białostockim Muzeum Wsi podczas festynu etnograficznego „Podlaskie Ziołami Pachnące” na IV Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, solistka i jednocześnie kierownik zespołu WRZOSY, Eulalia Sebunia została wytypowana przez jury konkursu na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą ireprezentowała Białostocczyznę w czerwcu 2013r.
 5. We wrześniu 2013r. w Białostockim Muzeum Wsi podczas festynu etnograficznego „Podlaskie Ziołami Pachnące” na V Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, zespół Wrzosy został wytypowany przez jury konkursu na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
 6. W czerwcu 2014 r. zespół Wrzosy z Moniek zajął III miejscena Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
 7. W czerwcu 2016r. zajął I miejscena Przeglądzie Powiatowym “W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru”, który odbył się w Krypnie i reprezentował Powiat Moniecki na przeglądzie wojewódzkim w Czarnej Białostockiej.
 8. 11 lipca 2021r. za propagowanie i upowszechnianie Kultury Ludowej podczas Biebrzańskiej Folkloriady – Szorce 2021 osiągnął III miejsce.

 

Zdjęcie grupowe zespołu śpiewaczego Wrzosy.