IV KONKURS ODDOLNYCH INICJATYW KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MOŃKI 2020

Aktualności, Inicjatywy 2020, Inicjatywy Kulturalne

Konkurs ogłoszony przez Moniecki Ośrodek Kultury ma za zadanie wspierać projekty, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Mońki i prowadzą do współpracy z mieszkańcami na poziomie lokalnym. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Mońki, osób fizycznych i grup nieformalnych. Celem konkursu jest odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych, których pomysłodawcami są mieszkańcy naszej gminy i które będą przez nich realizowane, przy wsparciu Monieckiego Ośrodka Kultury.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie środków pieniężnych na wyłonione w konkursie projekty (w liczbie od 2 do maksymalnie 5), które będą realizowane na terenie gminy Mońki w terminie od 12 października do 15 grudnia 2020 r. i które odpowiadają rekomendacjom z przeprowadzonej w 2017 r. „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mońki”.

 

Więcej informacji dostępnych jest regulaminie konkursu.