V Święto Wsi – Turniej Wsi

Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na przeprowadzenie w dniu 16.09.2012 r. we wsi Krzeczkowo kolejnej edycji plenerowej imprezy „Święto Wsi -Turniej wsi monieckich”, której ideą jest aktywizacja i integracja społeczności gminy Mońki, a ponadto promocja walorów monieckich wsi, kultywowanie miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy.

Całkowity koszt realizacji projektu 12 590,00 zł, kwota dofinansowania 7 230,00 zł.