Podpisanie umowy na rewitalizację terenu MOK

Dnia 19 maja 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury”. Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz Wicemarszałkiem WP Markiem Olbrysiem a Monieckim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Dariusza Gwiazda – Dyrektorem MOK.

Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki i wyglądu otoczenia

W projekcie zaplanowano przebudowę przyłącza wodociągowego, przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnętrznej doziemnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, instalacji zewnętrznej doziemnej elektrycznej, instalację wewnętrzną elektryczną, przebudowę i wykonanie nowych dojść i dojazdów wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zieleni niskiej, ścieżkę edukacyjną, reklamę zewnętrzną świetlną (napis: „I (serce) Mońki), ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenie, podesty sceniczne oraz słupek ładowania zewnętrznego. Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki oraz wyglądu otoczenia.

Cała wartość inwestycji to 696 tys. zł, z czego dofinansowanie 529 tys. zł.

Wizualizacja zagospodarowania terenu od tylnej strony Monieckiego Ośrodka Kultury po rewitalizacji.
Wizualizacja zagospodarowania terenu od tylnej strony Monieckiego Ośrodka Kultury po rewitalizacji.

Plakat informacyjny o otrzymanym dofinansowaniu dla Monieckiego Ośrodka Kultury.