Święto Wsi 2023 – Ciesze

Święto Wsi i Turniej Wsi Gminy Mońki, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, jest imprezą aktywizującą i integrującą społeczność wiejską oraz przypominającą dawne tradycje i zwyczaje.

Odbywa się co roku w innej miejscowości gminy Mońki – prawo do organizacji Święta zdobywa wieś, która w roku poprzednim zwyciężyła w Turnieju Wsi – dziesięcioboju konkurencji związanych w różny sposób z pracą na roli.

Promuje twórczość ludową – poprzez organizację występów folklorystycznych zespołów śpiewaczych oraz kapel ludowych, a także Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej.

Imprezie towarzyszą wystawy płodów rolnych, różnego rodzaju konkursy o tematyce rolniczej, koncerty zespołów muzycznych, kiermasze, a także liczne stoiska garmażeryjne i zabawowe.

Adresowane do podlaskiej społeczności wiejskiej i gości z okolicznych miast Święto Wsi jest imprezą nawiązującą w sposób najbardziej wierny do pierwszych, organizowanych w gminie Mońki w latach siedemdziesiątych Świąt Ziemniaka.

Tegoroczne Święto Wsi odbędzie się 27 sierpnia br. we wsi Ciesze. Oficjalne rozpoczęcie przewidziane jest na godz. 12.00. Zapraszamy do zapoznania się z program imprezy. W trakcie imprezy odbędą się występy zespołów ludowych. Dodatkowo wystąpi zespół Drefix i Orlando zaś gwiazdą tegorocznego Święta Wsi będzie zespół Boyfriend.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia_2023

PROGRAM IMPREZY:

10.00 – Msza Św. w intencji rolników Gminy Mońki w kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach,

12.00 – Oficjalne otwarcie XV Święta Wsi 2023

12.15 – Turniej Wsi Monieckich cz. I

14.00 – Występ zespołów ludowych

14.30 – Turniej Wsi Monieckich cz. II

16.00 – Występ zespołów ludowych

16.30 – Podsumowanie XV Turnieju Wsi Monieckich i wręczenie nagród

17.30 – Występ zespołów ludowych

19.00 – Występ zespołu Drefix

19.30 – Występ zespołu Orlando

20.30 – Koncert gwiazdy wieczoru – BOYFRIEND

21.30 – Zakończenie XV Święta Wsi

KONKURSY – ZABAWY – DMUCHAŃCE I ATRAKCJE DLA DZIECI – STOISKA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPOŁY LUDOWE
WRZOSY * Trzciannianki * Kryniczanki * Kapela Ludowa Jana C.