Drzewko za nakrętki

W związku z realizacją inicjatywy „Drzewko za nakrętki” w ramach Projektu „Spokojna Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Mońkach, prosimy o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach: http://www.mops-monki.pl/strona/?q=node/216 oraz na profilu Facebook.