66. OKR

Aktualności

Sejm R.P. specjalną uchwałą ustanowił poetyckich patronów roku 2021; są nimi Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego przyjęli tę uchwałę jako inspirację do sformułowania idei programowej 66 Konkursu –

ROK POETÓW, ROK POEZJI

Wierzymy, że to będzie święto. Poezja – zawsze obecna w OKR – objawi się w całym bogactwie, z nową siłą i w nowych odkrywczych interpretacjach. Twórczość tegorocznych patronów – jak wiele razy wcześniej – stanie się impulsem do artystycznych dokonań i wyzwaniem do śmiałych poszukiwań.

Istotą ruchu recytatorskiego, w rozmaitych jego gatunkach, formach ekspresji i kształtach organizacyjnych, jest żywe słowo, a ono rodzi się, bogaci w sensie i barwy w bezpośrednim spotkaniu. Bo tylko wtedy dochodzi do dialogu – początku budowania przestrzeni międzyludzkiej.

5 maja br., w Monieckim Ośrodku Kultury, odbyły się konsultacje uczestników 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  

Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 29 maja 2021r. w Białymstoku , wytypowano Adriannę Czerech w Turnieju Recytatorskim i Gabrielę Dylewską w Turnieju Wywiedzione ze słowa.

Życzymy powodzenia.