OBCHODY 230. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Aktualności
W związku ze stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak w ubiegłym roku monieckie uroczystości związane z 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w okrojonej formule.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach. Następnie przedstawiciele gminnego i powiatowego samorządu złożyli wiązanki pod pomnikami pamięci w centrum miasta.
Ze względu na pandemię i obostrzenia dotyczące m.in. zakazu zgromadzeń nie organizowano oficjalnych uroczystości. Obchody miały wymiar symboliczny i odbyły się bez udziału pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców.