Turniej Piłki Nożnej w ramach Ferii 2023 Razem z MOK

Aktualności, Aktualności z ferii

W dniach 23.01. – 26.01.2023 odbył się cykl halowych turniejów piłki nożnej ,,Ferie 2023 Razem z MOK”.

Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, była to kolejna propozycja sportowa Monieckiego Ośrodka Kultury w trakcie ferii zimowych. W każdym turnieju wyłoniono wyróżniających się zawodników (król strzelców, najlepszy bramkarz ) na których czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz statuetki. Ponadto pierwsze trzy zespoły zostały udekorowane pamiątkowymi medalami. Nagrody wręczał Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Pan Dariusz Gwiazda. Nad sprawną organizacją i przebiegiem wszystkich turniejów czuwali instruktorzy MOK-u (pracownicy Stadionu Miejskiego) oraz trenerzy Promienia Mońki. W tym roku turnieje odbyły się na hali sportowej przy Zespole Szkół na ul. Planetarnej oraz hali sportowej przy ZSOiZ na ul. Szkolnej, dziękujemy Dyrekcji i pracownikom za możliwość organizacji aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży.

Serdeczne podziękowania Burmistrzowi Moniek Panu Zbigniewowi Karwowskiemu, za ufundowanie, pucharów, statuetek, medali oraz nagród rzeczowych.