PIKtoGRAmy 2023

Aktualności

23 i 24 marca odbyły się gminne eliminacje III Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy 2023”. W tych dniach gościliśmy na scenie Monieckiego Ośrodka Kultury młodych piosenkarzy i recytatorów. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu była woda, gdyż …”wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa”.

Przegląd jest kontynuacją Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”, II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” i połączeniem trzech wcześniej organizowanych konkursów: Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”; Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, rozszerzonych o starsze kategorie wiekowe oraz forum teatrów amatorskich, w jeden przegląd twórczości teatralnej.

Celem przeglądu jest budzenie wrodzonego talentu do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione, śpiew i działania teatralne oraz prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów.

W konkursie wzięły udział  dzieci mieszkające na terenie gminy Mońki. Wystąpiły w dwóch turniejach: mistrzowie piosenki i mistrzowie recytacji.

W turnieju MISTRZOWIE PIOSENKI uczestnicy wystąpili w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii dzieci przedszkolnych jury przyznało nagrodę Antoninie Bielskiej. W kategorii klas I – III  dwie nagrody: Zuzannie Stanisławczyk oraz Aleksandrze Dzieszuta . W kategorii klas IV – VI nagrodę otrzymała Gabriela Radzajewska. Do finału wojewódzkiego w turnieju MISTRZOWIE PIOSENKI jury wytypowało: Antoninę Bielską, Zuzannę Stanisławczyk, Aleksandrę Dzieszuta, Gabrielę Radzajewską.

W turnieju MISTRZOWIE RECYTACJI uczestnicy wystąpili również w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii dzieci przedszkolnych przyznano wyróżnienie: Antoninie Możejko. W kategorii klas I – III  przyznano nagrodę Aleksandrze Dzieszuta oraz wyróżnienie Tomaszowi Oświecińskiemu. W kategorii klas IV – VI nagrody otrzymały: Aleksandra Oświecińska oraz Gabriela Radzajewska.

W turnieju MISTRZOWIE RECYTACJI na szczeblu wojewódzkim gminę Mońki, w swoich kategoriach wiekowych, będą reprezentowały: Aleksandra Dzieszuta, Aleksandra Oświecińska i Gabriela Radzajewska.

Jury oceniło formę prezentacji, muzykalność i naturalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny a także dopasowanie repertuaru do wieku
i wrażliwości emocjonalnej dziecka. Zwróciło też uwagę jak ważny jest właściwy dobór repertuaru. Utwory związane ze światem wodnym miały wpływ na decyzję jury.

Po naradzie komisja ogłosiła wyniki, wręczyła laureatom nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.