Gminne eliminacje „PIKtoGRAmy”

Aktualności

Gminne eliminacje „PIKtoGRAmy”

25 marca 2022r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyły się gminne eliminacje II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”. Tegoroczny przegląd jest kontynuacją Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” i połączeniem trzech dotychczas organizowanych konkursów: Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”; Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, rozszerzonych o starsze kategorie wiekowe oraz forum teatrów amatorskich, w jeden przegląd twórczości teatralnej.

Celem przeglądu jest budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione, śpiew i działania teatralne oraz prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział  35. dzieci mieszkających na terenie gminy Mońki w dwóch turniejach: mistrzowie recytacji i mistrzowie piosenki.

W turnieju MISTRZOWIE RECYTACJI uczestnicy wystąpili w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii dzieci przedszkolnych przyznano dwie nagrody specjalne: Roksanie Buczyńskiej i Józefinie Kozak. W kategorii klas I – III  przyznano również dwie nagrody specjalne: Marii Choteckiej oraz Gabrieli Radzajewskiej. W tej kategorii wiekowej wyróżnienia otrzymali: Franciszek Radzajewski, Lena Buczyńska, Maciej Szeszko. W kategorii klas IV – VIII nagrodę specjalną otrzymała: Aleksandra Oświecińska oraz Iga Pełszyńska.

W turnieju MISTRZOWIE PIOSENKI uczestnicy wystąpili w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii dzieci przedszkolnych jury przyznało wyróżnienie Aleksandrze Golak. W kategorii klas I – III  dwie nagrody specjalne przyznano Nikoli Bigdzie i Gabrieli Radzajewskiej oraz wyróżnienie Zuzannie Stanisławczyk. W kategorii klas IV – VIII nagrodę specjalną otrzymała Amelia Zabielska zaś wyróżnienie: Julia Roman.

Jury oceniło formę prezentacji, wyrazistość wymowy, muzykalność oraz naturalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny a także dopasowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka. Jury nagrodziło najlepsze recytacje i występy wokalne. Zwróciło też uwagę jak ważny jest właściwy dobór repertuaru. Utwory związane z życiem owadów miały decydujący wpływ na werdykt jury.

Do finału wojewódzkiego konkursu Jury wytypowało laureatów nagrody specjalnej tj.: Roksanę Buczyńską, Józefinę Kozak, Marię Chotecką, Gabrielę Radzajewską, Aleksandrę Oświecińska, Igę Pełszyńską, Nikolę Bogdę, Amelię Zabielską.

Po naradzie komisja ogłosiła wyniki, wręczyła laureatom nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.