Ferie Zimowe Razem z MOK

Ferie Zimowe w Monieckim Ośrodku Kultury odbywają się zawsze na przełomie stycznia i lutego równolegle z porą feriową w szkołach. Zajęcia organizowane przez MOK są w pełni nieodpłatne. W trakcie zajęć dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, takich jak warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, gry i zabawy, konkursy, a także wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Celem Ferii Zimowych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku w czasie ferii zimowych, a także rozwijanie ich zainteresowań i pasji poprzez różnorodne zajęcia. Ferie w Monieckim Ośrodku Kultury mają na celu stworzenie przyjaznej atmosfery, w której dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje talenty, nawiązywać nowe znajomości oraz zdobywać nowe umiejętności.

GALERIE 2024

FERIE ZIMOWE - GALERIA