Podsumowanie Zdobnictwa Obrzędowego 2023

Aktualności

2 kwietnia 2023 r. tradycyjnie w Niedzielę Palmową odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Przeglądu pn. Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych. W tym roku była to już XXVII edycja. Wyniki konkursu.

Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Dariusz Gwiazda przywitał zebraną publiczność i zaproszonych gości, Panią plastyk Krystynę Kunicką z Podlaskiego Instytutu Kultury, Agnieszkę Jakubicz Kierownik wydziału Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury oraz panią Barbarę Iwonę Iwanicką – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mońkach.

Początek imprez uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego “Wrzosy” z Wielkanocną Konopielką. Mieliśmy okazję zapoznać się z twórczością Pani Katarzyny Jakubiak z Trzciannego, która podczas imprezy zaprezentowała zdobienie pisanek metodą batikową. Pani Aldona Karwowska na swoim stoisku prowadziła pokaz wykonywania tradycyjnego wielkanocnego pająka ze słomy.

Do konkursu nadesłano 167 zestawów prac ok. 150 autorów w pięciu dyscyplinach twórczych – pisanki, pająki, palmy, kwiaty, wycinanki. Jury przeglądu stwierdziło, iż edycję XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych” charakteryzuje bardzo wysoki i wyrównany poziom artystyczny, o czym może świadczyć zarówno duża ilość nagród, jak też niewielka liczba prac wyeliminowanych z pokazu. Godne podziwu są przepiękne, tradycyjne pisanki, wykonane metodą batikową (szpilkową) oraz drapane z terenów Lipska, Augustowa, Moniek, Białegostok, Trzciannego, Sokółki, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Goniądza, Kruszyna, Długołęki, Jasionówka, Jaświł, Szudziałowa. Wspaniałe też są palmy wielkanocne z Moniek, Trzciannego, Jaświł, Mikicina, Dolistowa oraz barwne kompozycje kwiatowe z Moniek, Krypna i Długołęki. Pojawiły się również misternie wykonane pająki ze słomy, fasoli i ciecierzycy, ozdobione kolorowymi elementami z bibuły, z Długołęki, Dolistowa i Moniek. Interesujące też są wycinanki ludowe, których było w tym roku zdecydowanie więcej.

Wiosna w obrzędowości ludowej to okres prawdziwej eksplozji zabiegów magicznych i życzeń wróżebnych dotyczących urodzaju, obfitości, płodności, zdrowia, zamążpójścia.

Wielkanoc zaś jest Świętem budzącej się wiosny i odnowionej przyrody, a przede wszystkim Świętem odnowionego człowieka. Zarówno Przegląd jak i wystawa towarzysząca konkursowi jest dobrym miejscem do refleksji nad tradycją, sztuką obrzędową, co podnosi poziom emocjonalnego przeżywania Świąt Wielkanocnych.

Komisja oceniająca tegoroczne prace konkursowe wyraziła wielką i głęboką wierę, iż tradycja obrzędowa związana ze zdobnictwem wielkanocnym ma szansę przetrwania w naszym regionie. Jednocześnie dziękuje zwłaszcza nauczycielom, opiekunom zespołów plastycznych za wkład pracy włożony w wychowanie kontynuatorów tradycyjnego zdobnictwa wiosennego.

Przegląd został sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Mońkach, Podlaskiego Instytutu Kultury oraz Monieckiego Ośrodka Kultury.

Uczestnikom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa za rok.