Zakochana w podlaskiej ziemi

Aktualności

Wiersze nadesłane na XX Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pod hasłem Poezja życiem pisana w większości korespondują z założeniami regulaminu i wpisują się w klimat, jaki prezentowała poetka i patronka konkursu. Nawiązują do sielskości i do odchodzącego czasu. Przemijanie wiąże się z tęsknotą za tym, co już się nie powtórzy, co pozostaje w pamięci, we wspomnieniach, na fotografiach i w wierszach.

Laureatka tego konkursu jako zaczątek ogniska domowego przywołuje piec, który Bladym świtem zaczynał taneczne podrygi/ jakby chciał się oderwać od ścian i polepy. (…) Jako serce domostwa w przestrzeni wspomnień,/ Wokół niego urosły pokolenia dzieje. (Agnieszka Maj, Piec) W życie dawnej wsi wpisują się ludowe wierzenia i zwyczaje dotyczące przyrody. Mają też swoje miejsce w dzisiejszym sielskim świecie. Niegdyś witana ludowym zwyczajem/ zapowiadała napełnienie trzosu./ Była prognozą, nawet urodzajem,/ a dla panienek odmienieniem losu. Tak o kukułce pisze Agnieszka Maj. I chociaż czasem Tego nie było w planach, by Pokochać wieś – zapach obornika/ wdzierający się w nozdrza,/ zachody słońca z krzykiem/ wodnego ptactwa, podmiot liryczny dziękuje za to Niebu. (Agnieszka Mędrzak-Sikora, Nagle)

Kolejna laureatka tegoż konkursu, Regina Świtoń, barwnie maluje obraz pól. Łany złociste od słońca dyszą nadzieją./ Tu gwarzą kąkole, wiatr czesze grzywy kłosów./ Jakoby aria skrzypiec sypią się z niebiosów/ skowronkowe nutki. Zwraca przy tym uwagę na przemiany, jakie następują w świecie przyrody za sprawą człowieka. Przywołuje obraz matki, która owe zmiany próbuje przyswoić. Matka przystawała. Zapatrzona w przemiany,/ niepewna, czy aby ją wzrok nie myli?/ Okruchy piękna okryły się potęgą, a nas odmieniła/ ulotność chwili. (Regina Świtoń, Odnowa)

Poeci, malując obrazy pól, łąk, rzek, przywołują ludzi i kreślą ich los. Urszula Krajewska-Szeligowska o patronce konkursu pisze tak: Zakochana w podlaskiej ziemi, tej rodzinnej,/ Wsłuchana w śpiew skowronka rano ponad polem/ I słowika, co koncert zaczyna wieczorem,/ Energię z tej krainy czerpała, nie innej (…) A potem brała w ręce ołówek i kartkę,/ Spisywała to, co jej grało w duszy skrycie./ Wierszem żyła, lecz stliło się jak świeca życie/ I opuściła swoje Jaświły na zawsze. Melania Burzyńska wrosła w tę Jaświlańską Ziemię, stąd czerpała wenę, stąd odeszła, by z niebiańskich łąk patronować swoim następcom. I znów tak pisze Urszula Krajewska-Szeligowska: Gdzie łąk zielonych bezkres i powietrze świeże,/ Ta, dla której poezja chlebem była, życiem,/ Spogląda na nich z góry, każdy z nich w to wierzy,/ Dwadzieścia lat już, Tam jest i tu, uwierzycie?

Tak, to już dwudziesta edycja Konkursu Poetyckiego im. Melanii Burzyńskiej pod hasłem Poezja życiem pisana. Chwała Organizatorom ( Moniecki Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach) za tę działalność. To wspaniały Jubileusz, który zasługuje na wielkie uznanie. Niech ten konkurs ma  jeszcze wiele, wiele edycji, niech poeci licznie w nim uczestniczą.

Krystyna Gudel

Na konkurs im. Melanii Burzyńskiej wpłynęło łącznie 16 zestawów prac w obu kategoriach wiekowych. Konkurs objął zasięgiem całą Polskę.

Konkurs im. Melanii Burzyńskiej jest okazją do promocji dorobku i sylwetki poetki regionalnej Melanii Burzyńskiej oraz  integracji środowiska literackiego naszego regionu.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Mońkach, Monieckiego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy w Jaświłach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach.

Impreza podsumowująca XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana” odbyła się 19 listopada 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach.  Serdecznie dziękujemy laureatom oraz wszystkim obecnym na uroczystej gali za przybycie.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu

W kategorii II:

I nagroda – Agnieszka Maj z miejscowości Gołąb

II nagrodę – Agnieszka Mędrzak-Sikora z Pogórza

Dwie równorzędne nagrody III:

Anna Piliszewska z Wieliczki oraz Regina Świtoń z Knyszyna

Dwa wyróżnienia:

Tadeusz Charmuszko z Suwałk oraz Aleksander Pordzik  z Raciborza

Nagroda Wójta Gminy Jaświły: Urszula Krajewska – Szeligowska z Krajewa Białego

W kategorii I przyznano nagrodę za udział Aleksandrze Roszkowskiej z Moniek.

Serdecznie gratulujemy.