WYNIKI Konkursu Plastycznego pt. “Pielgrzymki Jana Pawła II”

Aktualności

Pragniemy serdecznie poinformować o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pt. “Pielgrzymki Jana Pawła II”.

Komisja w składzie: Katarzyna Namojlik – instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury, Anna Hapoń – instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury oraz Katarzyna Gutowska – instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury, oceniła 6 prac w różnych technikach plastycznych i dwóch kategoriach wiekowych. Przyznano nagrody i wyróżnienia w nadesłanych pracach.

KATEGORIA 1; KLASY I – III

– Gabriela Radzajewska
– Oliwia Moniuszko
– Roksana Gwiazda

WYRÓŻNIENIE OTRZYMUJE
– Zuzanna Lenkiewicz

KATEGORIA 2; KLASY IV- V

– Maria Głódź
– Klaudia Gwiazda

KATEGORIA 3; KLASY VI – VIII

Brak prac

Jury stwierdziło, iż temat prac był zrozumiały bardzo dobrze. Większość prac pokazywała łatwość używania przez uczestników wielu technik plastycznych w jednym dziele. Gratulujemy!!

Wręczenie nagród ze względów na zaostrzającą się sytuację pandemiczna, odbędzie się indywidualnie w siedzibie MOKu w terminie 29.10.2021 r. u instruktora plastyki Katarzyny Gutowskiej. Zapraszamy.