Podpisanie umowy na rewitalizację terenu MOK

Aktualności
Budynek MOK na wizualizacji zagospodarowania terenu wokół ośrodka.

Dnia 19 maja 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury”. Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz Wicemarszałkiem WP Markiem Olbrysiem a Monieckim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Dariusza Gwiazda – Dyrektorem MOK.

Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki i wyglądu otoczenia

W projekcie zaplanowano przebudowę przyłącza wodociągowego, przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnętrznej doziemnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, instalacji zewnętrznej doziemnej elektrycznej, instalację wewnętrzną elektryczną, przebudowę i wykonanie nowych dojść i dojazdów wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zieleni niskiej, ścieżkę edukacyjną, reklamę zewnętrzną świetlną (napis: „I (serce) Mońki), ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenie, podesty sceniczne oraz słupek ładowania zewnętrznego. Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki oraz wyglądu otoczenia.

Cała wartość inwestycji to 696 tys. zł, z czego dofinansowanie 529 tys. zł.

Wizualizacja zagospodarowania terenu od tylnej strony Monieckiego Ośrodka Kultury po rewitalizacji.
Wizualizacja zagospodarowania terenu od tylnej strony Monieckiego Ośrodka Kultury po rewitalizacji.

Plakat informacyjny o otrzymanym dofinansowaniu dla Monieckiego Ośrodka Kultury.