środki zewnętrzne

Projekt „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury”

Projekt „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Read more