Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji Dnia Matki

Aktualności

W konkursie plastycznym pt.” Zaczarowane kapelusze mojej Mamy” zorganizowanym z okazji Dni Matki udział wzięło 11 uczestników. Z racji wcześniej wprowadzonych obostrzeń sanitarnych konkurs odbył się w formie on-line.

Komisja w składzie: Dariusz Gwiazda – dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury, Katarzyna Gutowska – instruktor ds. plastyki, Katarzyna Namojlik – instruktor ds. teatru oraz Anna Hapoń – instruktor MOK oceniła wszystkie prace przedstawiające nakrycia głowy dla mam. Prace zostały wykonane w różnych nietypowych technikach plastycznych i co istotne – przestrzennie. Zdjęcia kapeluszy poddano szczegółowej ocenie, w wyniku której przyznano nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kategoria 1.
Klasy I-III
Nagrody otrzymują:
1. Lena Paniczko
2. Lena Kamińska
3. Julia Niebrzydowska

Wyróżnienia otrzymują:
1. Gabriela Radzajewska
2. Amelia Tomaszewska
3. Katarzyna Dekarz
4. Lena Dyszkiewicz
5. Martyna Kulesza
6. Zofia Lićwinko
7. Zofia Milewska

Kategoria 2.
Klasy IV-VI
Nagrodę otrzymuje:
1. Anna Chmielewska

W kategorii 3. nie nadesłano prac.

Zapraszamy po odbiór nagród do Monieckiego Ośrodka Kultury. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 716 24 64 lub e-mail: mok@kulturamonki.pl