Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o Janie Pawle II

Aktualności

Z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Moniecki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny pt. “Jan Paweł II – Nie Tylko Święty”.

Komisja w składzie: Wiesława Filipkowska – dyrektor Bibliotek Publicznej i Mediateki w Mońkach, Anna Hapoń – instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury oraz Katarzyna Gutowska – instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury, oceniła ponad 70 prac w 3 kategoriach wiekowych.

Jury stwierdziło, iż temat prac był zrozumiały bardzo dobrze. Kluczem było sformułowanie …Nie tylko Święty…. Większość prac pokazywała łatwość używania przez uczestników wielu technik plastycznych w jednym dziele. A postać Jana Pawła II została wytłumaczona i przedstawiona bardzo rzetelnie i prawidłowo.

Wręczenie nagród ze względów na zaostrzającą się sytuację pandemiczna, odbędzie się indywidualnie w siedzibie Mok-u w terminie 23.10.2020 r. u instruktora plastyki Katarzyny Gutowskiej.

Konkurs wpisany był w obchody z okazji 55lecia nadania praw miejskich miastu Mońki zaś Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA 1; KLASY I – III

I MIEJSCE – Gabriela Radzajewska

II MIEJSCE – Angelika Rutkowska

III MIEJSCE – Oliwia Moniuszko

WYRÓŻNIENIE OTRZYMUJĄ

Marcel Lenkiewicz

Aleksandra Dzieszuta

Wiktoria Urban

KATEGORIA 2; KLASY IV- V

I MIEJSCE – Anna Chmielewska

II MIEJSCE – Wiktoria Turczyńska

III MIEJSCE – Emilia Łobacz

WYRÓŻNIENIA OTRZYMUJĄ

Gabriela Sobolewska

KATEGORIA 3; KLASY VI – VIII

I MIEJSCE – Monika Bartnicka

II MIEJSCE – Maria Magnuszewska

III MIEJSCE – Anna Grygo

WYRÓŻNIENIE OTRZYMUJĄ

1.Wiktoria Dec

2.Zuzanna Gajewska

3.Magdalena Kulikowska

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

1.Magdalena Olchanowska

2.Kacper Łabieniec

3.Marta Rutkowska

WYRÓŻNIENIE DODATKOWE

1.Julia Skorski