„Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej” – etap I

Moniecki Ośrodek Kultury realizuje projekt pt. „Zasmakuj w Świątecznej Tradycji Ziemi Monieckiej”. Brał on udział w konkursie wniosków, który ogłosiła Fundacja Biebrzańska i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity operacji wynosi 30 314 zł, zaś dofinansowanie 21 736 zł. Kierownikiem projektu jest Dyrektor MOK Dariusz Gwiazda, zaś autorką i koordynatorem Krystyna Barbara Lewkowska – St. inst. ds. plastyki w MOK. Partnerami w realizacji projektu są sołtysi wsi: Boguszewa, Kropiwnicy i Kulesze.

Głównym celem operacji jest promocja zachowania i odtwarzanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Monieckiej i Podlasia, poprzez kultywowanie miejscowych zwyczajów związanych z tradycyjnym zdobnictwem świątecznym w okresie Świąt Bożego Narodzenia i wiosennych Świąt Wielkanocnych wywodzących się przede wszystkim ze wsi.

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny.

Przed Wielkanocą malowaną metodą batikową przepiękne, tradycyjne pianki, strojono kolorowe palmy wielkanocne, zdobiono mieszkania własnoręcznie wykonanymi barwnymi kompozycjami kwiatowymi, pająkami ze słomy i ludowymi wycinankami.
Sądzimy, że warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków, które jest dziedzictwem historycznym i kulturowym terenu Moniecczyzny. Dlatego też popularyzujemy ową twórczość ludową wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Mamy też nadzieję, że zaktywizujemy środowisko wiejskie i wzbogacimy życie kulturalne wsi w Boguszewo, Kropiwnicy i Kuleszach.

W m-c listopadzie zorganizowaliśmy w świetlicach wiejskich w/w wsiach i Mońkach dwudniowe warsztaty z zakresu „Zdobnictwa Bożonarodzeniowego” z wykorzystaniem eksponatów z Izby Obrzędowej MOK i prezentacji multimedialnej. Pod fachową opieką monieckich plastyczek Pani Czesławy Andrelczyk – Płońskiej, Aldony Karwowskiej i Barbary Lewkowskiej. Uczestnicy warsztatów wykonywali wspaniałe ozdoby choinkowe tworzyw naturalnych: gwiazdy, gwiazdeczki, koszyczki, ptaszki, bombki z nici, papieru, choineczki różnego rodzaju, aniołki wypiekane z masy solnej, łańcuchy itd.

W dniach 10 – 11.12.2012 r. w MOK zostaną wystawione ozdobne drzewka choinkowe, które wezmą udział w Powiatowym Przeglądzie „Na Choinkę Bożonarodzeniową”, który jest też realizowany w ramach projektu. Podsumowanie przeglądu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w MOK dnia 16.12.2012r. o godz. 11.00.

Druga część operacji realizowana będzie wiosną. Wtedy też zostanie opracowany i wydany folder – wydawnictwo podsumowujące projekt oraz dotychczasowe konkursy , przeglądy popularyzacyjne zdobnictwo obrzędowe na terenie Ziemi Monieckiej, a także obszarze Gmin Nadbiebrzańskich.