„Zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy”

Moniecki Ośrodek Kultury dn. 19 czerwca 2013 przystępuje do realizacji projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy”.

Głównym celem projektu jest kultywowanie i promocja miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i aktywizacja społeczności obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Mońki.

Projekt opiewa na kwotę 18 198,84 zł zaś dofinansowany został kwotą 13 030,40 zł.