Zakup strojów ludowych dla zespołu Pogodna Jesień

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 13.01.2013 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Pogodna Jesień”.

Głównym celem projektu jest kultywowanie i promocja miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i aktywizacji społeczności obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Mońki.

Projekt opiewa na kwotę 17 644,35 zł zaś dofinansowany został kwotą 11 476,00 zł.