Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury – podsumowanie

31 maja 2022 roku zakończyły się prace budowlane na terenie Monieckiego Ośrodka Kultury związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przebudową terenu wokół Monieckiego Ośrodka Kultury zajmowała się firma Hydros Plus z Białegostoku. W ramach projektu udało się przebudować kompleksowo przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz instalację zewnętrzną doziemnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi. Przebudowana została zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna. Przeprowadzono przebudowę i wykonanie nowych dojść i dojazdów wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Największą przemianę przeszły tereny rekreacyjne wokół budynku. Dzięki przebudowie zieleni niskiej i powstaniu ścieżki edukacyjnej dla najmłodszych teren wokół budynku dostał nowe życie. Jedną z największych atrakcji, która stała się wizytówką miasta został napis: I LOVE Mońki, zamontowany od przodu budynku. Wieczorową porą pięknie świeci i rozświetla nowo powstałe alejki z ławkami przed ośrodkiem kultury. Dodatkowo zostały zainstalowane nowe wygodne ławki, kosze na śmieci, zewnętrzne lampy oświetleniowe , ogrodzenie, podesty sceniczne oraz słupek ładowania zewnętrznego.

Celem przeprowadzonej rewitalizacji była poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki oraz wyglądu otoczenia.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 775 534,61 zł z czego dofinansowanie 528 732,04 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zaś reszta kwoty została dofinansowana przez Gminę Mońki.