Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury – realizacja

Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury – realizacja

Ruszyły prace budowlane związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W projekcie zaplanowano przebudowę przyłącza wodociągowego, przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnętrznej doziemnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, instalacji zewnętrznej doziemnej elektrycznej, instalację wewnętrzną elektryczną, przebudowę i wykonanie nowych dojść i dojazdów wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zieleni niskiej, ścieżkę edukacyjną, świetlną reklamę zewnętrzną (napis: „I (serce) Mońki), ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenie, podesty sceniczne oraz słupek ładowania zewnętrznego.

Rewitalizacja terenu wokół Monieckiego Ośrodka Kultury ma na celu poprawę funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki oraz wyglądu otoczenia.

Cała wartość inwestycji to ponad 700 tys. zł, z czego dofinansowanie 529 tys. zł.