XXVIII Wojewódzki Przegląd „Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych”

XXVIII Wojewódzki Przegląd „Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych”

Moniecki Ośrodek Kultury oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie pn. „Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych”. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć w terminie nieprzekraczającym:  15 marca 2024 r. na adres:  Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, 19- 100 Mońki.

W sprawie konkursu prosimy kontaktować się z Panią Katarzyną Gutowską – tel. 85 716 24 64, e-mail.: gutowska.k@kulturamonki.pl

Wszystkie kwestie organizacyjne oraz zakres przedmiotowy konkursu określa regulamin.

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA + RODO (PDF) – 2024


REGULAMIN 2024 (PDF)

Podsumowanie w/w przeglądu odbędzie się 24 marca 2024 r. (Niedziela Palmowa) w Sali Widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury o godzinie 11:00.

Sfinansowane ze środków:
– Urzędu Miejskiego w Mońkach,
– Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku,
– Monieckiego Ośrodka Kultury.