XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pn. „POEZJA ŻYCIEM PISANA”

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pn. „POEZJA ŻYCIEM PISANA”

Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Melanii Burzyńskiej pn. „POEZJA ŻYCIEM PISANA”.

Przegląd jest imprezą ogólnopolską w której biorą udział uczestnicy z całego kraju. Konkurs ma za zadanie pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Ukazanie życia na wsi, jej bogactwa kulturowego, przemian zachodzących w „Małych Ojczyznach” oraz przyszłości polskiej wsi. Konfrontacja dorobku amatorskiej twórczości literackiej i próba określenia jej kondycji. Integracja środowisk literackich.

Pisarka ludowa. Żyła w latach 1917-2003 w Jaświłach. Przed wojną ukończyła 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letni kurs przy-sposobienia rolniczego. Dalszą wiedzę zdobywała poprzez samokształcenie.

Twórczość literacką rozpoczęła w latach pięćdziesiątych. Zadebiutowała w lubelskiej „Kamenie” w 1965 r. Należała do tych szczęśliwych autorów, których twórczość została zauważona niemal od pierwszej chwili, doceniona i uwieczniona drukiem. Jej utwory publikowano w wielu pismach m.in. w „Szpilkach”, „Gospodyni Wiejskiej”, „Chłopskiej Drodze”, „Tygodniku Kulturalnym”, ”Zielonym Sztandarze”, „Głosie Młodzieży Wiejskiej”, „Zarzewiu”, „Kontrastach”, „Gazecie Współczesnej” oraz antologiach: „Od Bugu i Tatr do Bałtyku”, „Wiersze proste jak życie”, „Wieś tworząca”, „Pogłosy ziemi”, „Antologia współczesnej poezji ludowej”.

Jest autorką tomików poetyckich „Poezja życiem pisa-na”, „Słowa jak chleby pachnące”, „Gałązka wrzosu” oraz fraszek „Uśmiech krzywej gęby”, „Wiersze wybrane”, pamiętnika „Szara przędza”, sztuk scenicznych („Ofiara Wandy”), bajek („Cudowny bijak”) drukowanych w antologiach, gawęd, opowiadań, satyr i pieśni, do których często sama komponowała melodię. Piosenka do słów Melanii Burzyńskiej „Gdybyś ty wietrze wiedział” była śpiewana m.in. przez Czesława Niemena, Stenię Kozłowską i Waldemara Grzecha.

Melania Burzyńska była bohaterką wielu audycji radiowych, czterech reportaży telewizyjnych, kilkunastu publikowanych w prasie.

Termin nadsyłania prac: 30 WRZEŚNIA 2022 r.

Adres nadsyłania prac:

Moniecki Ośrodek Kultury, Białostocka 25, 19-100 Mońki

tel./fax. (0-85) 716-24-64, e-mail: teatr@kulturamonki.pl

(z dopiskiem: Poezja życiem pisana)

  • Termin podsumowania konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Monieckiego Ośrodka Kultury.
  • Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu uroczystego spotkania, na którym odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień.

 

DO POBRANIA

Regulamin konkursu – 2022

Karta zgłoszenia do konkursu – 2022