„Wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Monieckim Ośrodku Kultury”

Dzięki programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał instrumenty na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wniosek MOK uzyskał akceptację Ministra i dostał dotację w kwocie 40 000,00 zł na zakup instrumentów i akcesoriów dla orkiestry. Całkowita wartość projektu wyniosła 59 000,00 zł. W dniu 26.06.2012 wyłoniono z konkursu najlepszą ofertę, wygrała ją firma: Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX – Janusz Kobecki z Wrocławia. 19 lipca b.r. otrzymaliśmy zestaw nowych instrumentów dostarczonych przez
w/w firmę.

W ramach projektu zakupiono 24 nowe instrumenty muzyczne, 1 zestaw perkusyjny oraz niezbędne akcesoria muzyczne.

Projekt realizowany jest do końca października 2012r., od połowy września odbędzie się nabór do nowoutworzonej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zapraszamy!