„Szlakiem monieckich wsi- spotkanie partnerów”

W dniu 26 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie w Monieckim Ośrodku Kultury, dotyczące projektu: „Promocja wsi gminy Mońki: wydanie publikacji „Szlakiem monieckich wsi””.

Wzięli w nim udział partnerzy realizowanego projektu, osoby odpowiedzialne za realizację oraz beneficjent. Omówiona została problematyka związana z opracowaniem oraz przedstawiony został plan ramowy treści publikacji.

Przedstawiana operacja ma za zadanie promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi terenu gm. Mońki i stanowić swoistą prezentację – przewodnik po ciekawych zakątkach wiejskiej części monieckiej gminy.

Beneficjentem projektu jest Moniecki Ośrodek Kultury.

Projekt ten jest realizowany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zadanie realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

Całkowity koszt realizacji projektu 7.700 zł, kwota dofinansowania 5.250 zł. Planowany termin ukończenia wrzesień 2012r.