„Promocja wsi gminy Mońki: wydanie publikacji „Szlakiem monieckich wsi””

Monieckiego Ośrodka Kultury pozyskał środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na realizację projektu pn. „Promocja wsi gminy Mońki – wydanie publikacji „Szlakiem monieckich wsi””. Głównym celem jest projektu jest promocja walorów monieckich wsi a także zachowanie i promocja ich lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

W ramach projektu opracowano i wydano 1 tys. egzemplarzy publikacji „Szlakiem monieckich wsi”, opisującej i obrazującej wsie z terenu gminy Mońki, ich historię, tradycje, zwyczaje, elementy architektury i przestrzeni, a także zachowane elementy dziedzictwa społecznego, tworząc swoisty przewodnik , ukazuj¹cy miejsca ciekawe, czasem zapomniane, utrwalaj¹ce obraz typowej podlaskiej wsi.

Całkowity koszt realizacji projektu 7.700 zł, kwota dofinansowania 5.250 zł. Planowany termin ukończenia wrzesień 2012  r.

Promocja publikacji odbyła się. 16.09.2012r. we wsi Krzeczkowo, na imprezie „Święto Wsi – Turniej wsi monieckich”